درخواست وام

متقاضی گرامی، حتما قبل از تکمیل فرم درخواست وام به موارد زیر توجه فرمایید. در غیر این صورت یا ناقص بودن مدارک درخواست شما پذیرفته نخواهد شد.
  1. فرم درخواست وام را از اینجا دانلود، پرینت و تکمیل نمایید.
  2. فرم تعهد پرداخت اقساط را از اینجا دانلود، پرینت و تکمیل نمایید.
  3. فرم زیر را مطابق با فرم های پرینت شده تکمیل و پس از پرداخت، کد رهگیری را در فرم تعهد پرداخت اقساط یادداشت نمایید.
  4. مدارک زیر را همراه با دو فرم فوق به آدرس پستی شرکت ارسال نمایید.
  • کپی شناسنامه متقاضی
  • کپی کارت ملی متقاضی (2 عدد)
  • کپی کارت ملی هر کدام از ضامنین
  • چک یا سفته از طرف متقاضی به مبلغ وام در وجه صندوق قرض الحسنه حضرت سجاد (ع) بدون تاریخ
  • یک برگ چک از هر کدام از ضامنین به مبلغ وام در وجه صندوق قرض الحسنه حضرت سجاد (ع) بدون تاریخ ( در مجموع دو برگ چک از هرکدام از ضامنین)
  • صورتحساب 3 ماهه از حساب چک های ضمانتی متقاضی و هر کدام از ضامنین