آدرس پستی شرکت

آدرس: اصفهان، اصفهان، میدان امام حسین(ع)، خیابان سپه، کوی کاخ، ساختمان110، پلاک110، طبقه ی سوم

کد پستی: 8147713111

گیرنده: شرکت زیبا کانی ایرانیان(محمد یوسف ناجی)